УСЛУГИ

7.Reklami-kanpanji

1. Евалуација на рекламни кампањи

 • Видео
 • Дигитални
 • Mедиуми

8.Razvoj-na-brend
9.Prodazba

3. Оптимизација на продажба

 • Купувачко искуство
 • Промоции
 • Конкурентска предност

007

4. Дигитална трансформација

 • Веб-страници
 • Онлајн продавници
 • Социјални мрежи

11.Testyiranje

5. Тестирање на производ и услуга

 • Храна и пијалоци
 • Апликации и игри
 • UI/UX

6. Едукација

 • Предавања
 • Обуки
 • Семинари