November 11, 2020
Невромаркетингот во пласманот на нови производи
Автор: Јасна Стоимировска Величков Статијата е објавена во магазинот IN STORE Иновативноста на производитe е од суштинско значење за една компанија и за нејзината конкурентна предност […]
November 11, 2020
Која е новата психологија на купувачот?
Автор: Јасна Стоимировска Величков Статијата е објавена во магазинот IN STORE За време на стрес или паника, ние сме емотивно киднапирани од рептилските и емотивни региони […]
November 11, 2020
15 секунди
Автор: Јасна Стоимировска Величков Статијата е објавена во магазинот IN STORE Невромаркетингот сè почесто се споменува меѓу алатките за креирање успешни дигитални стратегии поради тоа што […]