nsolutions

November 11, 2020

15 секунди

Автор: Јасна Стоимировска Величков Статијата е објавена во магазинот IN STORE Невромаркетингот сè почесто се споменува меѓу алатките за креирање успешни дигитални стратегии поради тоа што […]
November 11, 2020

Која е новата психологија на купувачот?

Автор: Јасна Стоимировска Величков Статијата е објавена во магазинот IN STORE За време на стрес или паника, ние сме емотивно киднапирани од рептилските и емотивни региони […]
November 11, 2020

Невромаркетингот во пласманот на нови производи

Автор: Јасна Стоимировска Величков Статијата е објавена во магазинот IN STORE Иновативноста на производитe е од суштинско значење за една компанија и за нејзината конкурентна предност […]