Дигитална трансформација

Подобрено пребарувачко искуство и зголемена интеракција како резултат од насочување на вниманието кон клучните цели на дигиталните содржини.

Веб-страници

Онлајн продавници

Социјални мрежи


  • Следење на навигација во дигитален простор
  • Потенцирање на зони кои привлекуваат внимание
  • Тестирање на клучни задачи и начин на извршување
  • Анализа на дигитална кошничка
  • Мерење на време на задржување на одредена содржина
  • Следење на интеракција меѓу социјалните мрежи и корисниците
  • Анализа на ефективност на корпоративни профили на социјалните мрежи