КОНТАКТ

+389 33 271 030

+389 77 990 555
Гошо Викентиев 23

2300 Кочани

Р. Северна Македонија
info@neuromarketing.mk

www.neuromarketing.mk